آنچه که بایستی درباره خواستگار بدانید1


تقریبا می توان گفت که مراسم خواستگاری می تواند از مهم ترین روزهای زندگی هر جوان باشد.بنابراین تمامی جوانان،چه دختر و چه پسر،بایستی با اطلاعات کافی به سراغ این روز مهم بروند.مجله عروس نت سعی دارد تا در این مقاله به هر آنچه که باید در مورد خواستگار و خواستگاری بدانید،اشاره کند.

1-به چه کسی خواستگار می گویند؟
به دلیل تغییرات گسترده ای که از گذشته ای نه چندان دور در جوامع بشری ایجاد شده،نقش کارکرد و روابط بین افراد خانواده و همچنین روابط خانواده با جامعه تغییرات گسترده ای پیدا کرده است.این تغییرات روزافزون بر عقاید،باورها،سنن و آداب و رسوم خانواده ها و افراد جامعه تاثیر بسیار زیادی گذاشته و آن را متحول کرده است.پیرو این مسئله دیدگاه یک مرد به عنوان خواستگار و خواستگاری رفتن و انتظارات او از خودش و همسر آینده و زندگیش،تغییر یافته است.با پیشرفت های حاصل شده در جامعه،علمی مانند روانشناسی هم پیشرفت های بسیاری کرده و توانسته است است انسان را از ابعاد و زوایای مختلفی مورد بررسی قرار دهد که می توان با کمک گرفتن از این علم و با تکیه بر آن،یک مرد را به عنوان خواستگار،این گونه تعریف نمود:
«مردی که از نظر جسمی و جنسی،عقلی،فرهنگی و اجتماعی به بلوغ مطلوب رسیده و از لحاظ اقتصادی و مالی توان اداره یک زندگی مشترک را داشته و خواهان و علاقمند به ازدواج با جنس مخالف خود باشد و برای دیدن دختر مورد نظر به طور رسمی و مطابق با آداب و رسوم جامعه اقدام نماید.»

به جر بلوغ جنسی که برای تولیدمثل،تکامل و بلوغ آن واجب است،در کلیه بلوغ هایی که در تعریف خواستگار آمد به دلیل متغیرهایی که برای آنها وجود دارد،بلوغ کامل و صد در صدی در بیشتر افراد حاصل نمی شود،زیرا تعاریف متفاوتی درباره آنها وجود دارد و چون تابع خیلی از عوامل فردی و محیطی است،همان بلوغ مطلوب معنای کاملتری از تعریف خواستگار به دست می دهد،اما برای روشن شدن هر کدام از تعاریف  این بلوغ ها و برای اینکه به خوبی به تعریف خواستگار پی ببرید هر کدام از این بلوغ ها را به اختصار تعریف می کنیم:
- بلوغ جسمی:خواستگار باید 18سال خود را کامل کرده باشد؛زیرا بیشترین تکامل در اعضا و جوارح و اوج رشد هر فردی در این سن صورت می گیرد.
- بلوغ جنسی:خواستگار باید قادر و توانا به انجام عمل جنسی و فرزندآوری باشد.
- بلوغ عقلی:خواستگار باید بتواند تصمیمات درستی را در زندگی بگیرد و بتواند خوب و بد را تشخیص دهد.
- بلوغ فرهنگی:خواستگار باید به مرحله ای رسیده باشد که به ارزش ها،باورها،اخلاقیات،اعتقادات،آداب و رسوم و سنت های خود،اطرافیان و جامعه احترام بگذارد.
- بلوغ اجتماعی:خواستگار باید به مرحله ای رسیده باشد که بتواند به طور صمیمی با دیگران ارتباط برقرار نموده و یک همزیستی مسالمت آمیز با آنها داشته باشد.
خواستگاری

2-معایب و محاسن خواستگاران قدیم و امروزی
آ)محاسن خواستگاران قدیم

- رفتن به خواستگاری و ازدواج مطابق با فرهنگ خانوادگی
- برخورداری از تجربیات والدین و بزرگترها
- آسان گیری برای ازدواج
- ازدواج به موقع و مصون ماندن از عوارض و پیامدهای تاخیر در ازدواج
- دغدغه های مالی و روحی و روانی کمتر

ب)معایب خواستگاران قدیم
- تصمیم گیری خانواده بدون نظر پسر به دلیل فضای پدرسالاری آن زمان
- مسئولیت پذیری کمتر پسر به دلیل زندگی با خانواده پدری
- محدودشدن خواستگاری رفتن پسر به مورد خاصی به دلایل قومی،قبیله ای یا اجبار
-احساس مالکیت خانواده ها بر پسر خود
- مانع تراشی خانواده ها به دلایل سطحی و مادی و یا به دلیل رفع نیازهای شخصی
خواستگار

ج)محاسن خواستگاران امروزی
- شناخت بیشتر پسر از خانواده دختر به دلیل فضای موجود در جامعه و وسایل ارتباطی آن.
- عدم دخالت های نابجای خانواده به دلیل آگاهی بیشتر پسر نسبت به زندگی و ازدواج
- انتخاب آزادتر و وسیع تر برای خواستگاری رفتن و انتخاب همسر
- توجه به ملاک های اصلی و عجله نکردن برای ازدواج
- احساس مسئولیت پذیری و استقلال بیشتر

د)معایب خواستگاران امروزی
- عاشق شدن و خواستگاری احساسی و انتخاب اشتباه به دلیل فضای موجود در جامعه
- انجام خواستگاری های غیرمعمول در جامعه و مکان های دیگر
- عدم برخورداری از تجربیات والدین
- زیاده خواهی در زندگی
- گرفتاری های مالی و روحی روانی بیشتر

ملاک ها و معیارهای یک خواستگار شایسته
درست است که داشتن خواستگار دلیل بر ازدواج نیست و تضمینی هم برای آن محسوب نمی شود اما همان خواستگاران که برای دیدن شما می آیند می بایست ملاک ها و معیارهای یک خواستگار متناسب با شرایط شما را داشته باشند که با دانستن این ملاک ها دیگر هر فردی را برای خواستگاری نمی پذیرد و هم ازدواج شما دارای هدف معین مشخصی می شود.این گونه می توانید همسر مورد نظر خود را از بین کسانی که به خواستگاری شما می آیند آگاهانه و عاقلانه انتخاب نموده و به او جواب مثبت دهید.
در ادامه پنج معیار اصلی معرفی می گردد که همه مردانی که آمادگی ازدواج را دارند،باید این معیارها را داشته باشند.

1)باید متدین و با ایمان باشد:فردی که ایمان ندارد مانند مرده ی متحرک است.وقتی کسی پایبند دین نیست چگونه می تواند پایبند اصلی ترین مسئله زندگی باشد؟این گونه مردی هرگز نمی تواند حقوق همسر خود را رعایت کند و به او وفادار بماند.

2)اخلاق خوب و نیکو داشته باشد:صفات و خلق و خوهای پسندیده ای از نظر دین،عقل،شرع و اجتماع داشته باشد.در واقع اخلاق و ایمان دو معیار مهم یک خواستگار خوب است.

3)اصالت و شرافت خانوادگی داشته باشد:منظور همان پاکی و نجابت خانوادگی است .به دلیل اینکه خواستگار محصول تمام نمای خانواده است و بیشتر خصوصیات و ویژگی های آن را به همراه خود دارد.اصالت و شرافت خانوادگی در خواستگار بسیار مهم است و این ویژگی ها را می توان از روی حساسیت هایی که به آبروی خانوادگیشان دارند،شناخت.

4-عاقل باشد:عقل همان چراغ راه و نورافکنی است که جاده ی سعادت و خوشبختی را برای زندگی روشن می کند.همچنین خواستگار در آینده بایستی برای تربیت فرزندانش از نیروی عقل و فهم کافی برخوردار باشد.

5-شغل خوبی داشته باشد:از نظر شغلی،شغل خوب و آبرومندی داشته باشد و بتواند با آن زندگی مشترک را اداره نماید.داشتن شغل خوب برای خواستگار نشانه مسئولیت پذیری کامل او به زندگی و امیدواریش به آینده و همچنین نشانه هدف دار بودن او در زندگی می باشد.

همچنین بخوانید: آنچه که بایستی درباره خواستگار بدانید2