آنچه که بایستی درباره خواستگار بدانید2


در مقاله قبلی به سه مورد از اطلاعاتی که باید درباره خواستگاری و خواستگار داشته باشیم اشاره کردیم؛در این مقاله نیز سعی میکنیم که این مبحث را به اتمام برسانیم.امید است که با داشتن این اطلاعات،جوانان ما بتوانند بهترین تصمیم ها را در این زمینه برای خود بگیرند.

زمینه های تناسب خواستگار با شما
علاوه بر ملاک ها و معیارهای اصلی که در مقاله قبلی به آن اشاره شد،در هفت ویژگی دیگر نیز می بایست خواستگار با شما تناسب داشته باشد و یا به زبان ساده تر به شما بخورد.
1-بهترین فاصله سنی که بیشتر کارشناسان خانواده،مبلغان و روانشناسان در آن اتفاق نظر دارند فاصله سنی 3 تا 7 سال می باشد.
2-علاوه بر اینکه چهره ظاهری و تیپش باید متناسب با شما باشد و به شما بخورد،در این دو مورد او باید به قلب و دل شما بنشیند و علاقه اولیه به این دو مورد در او داشته باشید.
3-از نظر فرهنگی به خانواده شما بیاید؛یعنی در ارزش ها،باورها،عادات،آداب و رسوم،نحوه زندگی،سلیقه ها،معاشرت ها،به شما و خانواده تان بخورد و تناسب مناسبی داشته باشد.
4-وضع مالیشان متناسب با خانواده شما باشد؛خیلی از خانواده شما ثروتمندتر و یا ضعیفتر نباشد.تناسب در این مورد بهترین پیشنهاد است.
5-در زمینه مذهبی ترجیحا هم مذهب و هم آیین و هم کیش باشید؛یعنی اگر شیعه هستید او هم شیعه باشد.اگر علاقه قلبی به شعائر دینی دارید او نیز از نظر اعتقادی به شما نزدیک باشد.
6-از نظر فاصله مکانی، محل زندگی او نزدیک به محل زندگی شما باشد؛زیرا فاصله مکانی زیاد و مهاجرت می تواند عاملی مشکل زا باشد،مگر اینکه خودتان علاقمند به ازدواج و رفتن به محل زندگی همسرتان باشید.
7-در زمینه تحصیلی،فاصله تحصیلی زیاد توصیه نمی شود.فرضا اگر او دارای مدرک فوق لیسانس است،داشتن مدرک فوق دیپلم و لیسانس می تواند این تناسب را ایجاد کند.

خواستگاری

چه مردانی خواستگار مناسب محسوب می شوند
1-در انجام کارها و تصمیم گیری هایش به کسی وابسته نیست و استقلال رای دارد.
2-دیدگاهش به زندگی مطابق با هنجارهای جامعه،معقول،منطقی و خوب است.
3-هیچگونه اعتیادی به مواد مخدر نداشته و سالم و تندرست است.
4-گاهی خیلی خوب و شاد و لحظه ای بسیار بد و بدعنق نیست؛ثبات اخلاقی دارد.
5-در قبال همه مسائل زندگی مسئولیت پذیر است و بی تفاوت نیست.
6-بددل و شکاک نیست و به همسر خود اعتماد کامل دارد.
7-خیلی خسیس نیست و برای مخارج زندگی کم نمی گذارد.
8-فردی معقول و منطقی است و ویژگی های سلطه جویی و دیکتاتوری در او دیده نمی شود.
9-خیلی نکته سنج و باریک بین نیست و به آزادی ها و کارها و تصمیمات همسرش احترام می گذارد.
10-ویژگی مهرطلبی در او دیده نمی شود؛یعنی محتاج توجه و مهر و محبت دائمی همسر نیست.
11-بددهن و فحاش نیست و به شخصیت همسر خود احترام می گذارد.
12-هیچگونه اختلال و انحراف جنسی ندارد و در این زمینه در صحت و سلامت کامل به سر می برد.

خواستگار مناسب

چرا مردان باید به خواستگاری زنان بروند؟
در داستان آدم و حوا می خوانیم چون نگاه آدم به حوا افتاد گفت:خدایا این مخلوق زیبا کیست که دیدن او موجب انس و آرامش من می گردد.خداوند فرمود این کنیز من است ،آیا مایلی که همراه و همدمت باشد و با تو سخن بگوید و از تو اطاعت کند؟آدم پاسخ داد آری...و در مقابل آن،تا وقتی زنده هستم فکر و سپاس تو را به جای خواهم آورد؛انگاه خداوند نیروی شهوت را در وی قرار داد و فرمود:او را از من خواستگاری کن.پس از خواستگاری آن دو به ازدواج یکدیگر درآمدند و آدم به حوا گفت:به طرف من بیا.حوا گفت تو به سوی من بیا و آدم به دستور پروردگار چنین کرد...در روایت است که چنانچه حوا به طرف آئم می رفت سنت چنین می شد که بانوان برای ازدواج به خواستگاری مردان بروند.

خواستگاری آدم از حوا
با توجه به داستانی که بیان شد،این سنت الهی،فطری و حتی غریزی است که خداوند بر پایه نیازها و ظرفیت های زن و مرد بنیان نهاده است.یعنی درست که خواستگاری زن از مرد اشکال شرعی ندارد همان گونه که در بعضی جوامع مثل هندوستان وجود دارد؛اما واقعا عواطف زن پذیرای این معنی نیست و این مسئله در شان و جایگاه زن ایرانی نمی باشد.اما به دلایلی مرد باید از زن خواستگاری کند که عبارتند از:
1-خواستگاری مرد از زن به دلیل حفظ حیثیت و احترام به زن بوده است.طبیعت مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن.طبیعت زن را گل و مرد را بلبل و زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است.زن همه ناز است و مرد همه نیاز.
2-مرد خریدار وصل زن است .هر خریداری از نوع مالکیت و همکوفیت به اشیا نیست،دانشجو خریدار علم است،متعلم خریدار معلم است،هنرجو خریدار هنرمند است؛آیا باید نام اینها را مالکیت بگذاریم و منافی حیثیت علم و هنر و هنرمند به شمار آوریم؟مرد خریدار زن است اما نه به عنوان کالا بلکه خریدار وصل زن است.

خواستگاری دختر از پسر

باید توجه داشت که در صورتی که زن از مرد خواستگاری کند می تواندعوارضی را برای او در پی داشته باشد:
1-در صورتی که جواب مرد به خواستگاری زن منفی باشد می تواند با پنهان کردن این موضوع و تظاهر به ازدواج راه سوءاستفاده خود از زن را هموار کند.
2-اگر پاسخ مرد مثبت باشد و ازدواجی صورت بگیرد،با بروز مشاجرات و مشکلات،زن از سوی مرد به شدت مورد سرزنش قرار می گیرد و شخصیت او مدام تحقیر می شود و مجبور به تحمل این تحقیر است.
3-با آگاه شدن دوستان و اطرافیان خانم از این موضوع،نه تنها دیدگاه آنها نسبت به دختر تغییر می کند بلکه امکان دارد خواستگاران احتمالی بعدی خود را هم از دست بدهد.
4-در صورت ازدواج زن با مرد دیگری امکان تهدید به افشای این موضوع جهت سوئاستفاده از وی از سوی مردی که قبلا از او خواستگاری کرده است وجود دارد.

همچنین بخوانید: آنچه که بایستی درباره خواستگار بدانید1